Alatan Yang Perlu Disediakan

 

Antara alatan yang perlu ada sebelum memulakan projek semburan.